Femundløpets vertskommuner

Femundløpets vertskommuner

Godt samarbeid med vertskommunene er avgjørende for Femundløpet. Uten gode relasjoner og god dialog med kommunene lar ikke løpet seg realisere. Takket være samarbeid over flere år er det både iver og stolthet over å være vertskap for Femundløpet.

Dette er Femundløpets vertskommuner: