Løypebeskrivelse F450 2024
Foto Dace Znotina

Løypebeskrivelse F450 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelse her.

Røros - Tufsingdalen

Start i Røros sentrum. Fortsetter sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen.
Obs! Trase Tolga-Røros møtes i dette krysset.

Tufsingdalen - Drevsjø

Fra CHP Tufsingdalen-Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø - Søvollen (se merknad)

Ut fra CHP Drevsjø krysser Fv 26 sør for Drevsjøsaga til vi når scooterløype ved Drevsjø camping Følger skutertrase (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertrase
Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen.

Merknad
NB! Det jobbes med en endring av trase ut fra Drevsjø til kryssing av fv.26 ved Istern.
Endring blir oppdatert når dette er formelt avklart.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Søvollen – Tynset

Ut fra Chp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og
kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane
Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset.

Tynset - Orkelbogen

Sjekkpunkt ved Tynset bru.
Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Fra Gløta nordøst i slak stigning til CHP Orkelbogen.

Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk) og nordøst i slak stigning til CHP Orkelbogen. Området kan være værutsatt.

Orkelbogen – Tolga

Ut fra CHP Orkelbogen følg trase og ta til venstre. Følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir det møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga.

Tolga - Røros

Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkupert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype!
God tur - Hilsen løypemannskapet, NVIO og Road Safety!

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen