Løypebeskrivelse F650 2024
Foto Pål H Schjølberg

Løypebeskrivelse F650 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelse her.

Røros – Elgå

Start i Røros sentrum. Fortsetter sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen.
Obs! Trase Tolga-Røros møtes i dette krysset.
Det opprettet Dog-drop i Tufsingdalen

Passerer CHP Tufsingdalen-Medvandrerne som dog-drop, over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger skutertrase over Femunden i trase fra Sømådalen til CHP Elgå.

Elgå – Drevsjø 1

Fra CHP Elgå retur samme skutertrase over Femunden mot Sømådalen til en kobler seg på trase ved Istern. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot Femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø 1 – Flendalen Trysil

Sjekkpunktet ligger i høyfjellet ca 20 km nordøst for Trysil sentrum.
Etappen er kortet ned ca 40 km i forhold til 2023.

Ut fra CHP krysser løypa Fv 26 sør for Drevsjøsaga til de når scooterløype ved Drevsjø camping og følger den sørover langs Drevsjøens vestside. Følger snøscooterløype videre over Sørsjøtjønna til Lortsetra og inn til Kvilten fotballstadion hvor vi får ei veikryssing. Etter veipassering ved Kvilten dreier vi 90 grader og følger gammel veitrase/sti som kommer fra Kvilten Paviljong og går videre bort til Nybo/Fjellveien.

Følger deretter skitrase via Hovden seter, Solheim hyttegrend, gjennom Blakkstølandet, Lisetra og sørover til Litlrøåsen.
Fortsetter sørover og passer kommunegrensen til Trysil ved Litlrøsjøen (Lille Røsjøen). De første 9 km på trysiltraseen fortsetter på snaufjell. Etter dette kommer traseen inn på skiløypenettet i Flendalen via Villroa hyttefelt, myrer og åpent landskap.
Flendalen Trysil – Drevsjø 2
Ut fra sjekkpunktet følger skitrase nordover i 20 km til en kommer til kommunegrensa til Engerdal og følger samme trase tilbake til sjekkpunkt Drevsjø 2.

Drevsjø 2 - Søvollen (merknad)

Krysser fv. 26 vei sør for Drevsjøsaga og følger skutertrase (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertrase
Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn på femundløpstraseen.

Merknad:
Det pågår arbeid med å endre løypetrasen ut fra Drevsjø 2 til kryssing av fv.26 ved Istern
Dette vil bli kommunisert så snart formelle avklaringer er gjort.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Søvollen - Orkelbogen

Det er opprettet dog-drop ved CHP Tynset

Ut fra Chp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane
Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset. Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Fra Gløta nordøst i slak stigning til CHP Orkelbogen.

Orkelbogen – Tolga

Ut fra CHP Orkelbogen og følger delvis samme trase tilbake. Husk å ta til «høyre/holde rett frem mot klebersteinsbruddet»
Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga.

Tolga - Røros

Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkuppert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype!
God tur, Hilsen løypemannskapet, NVIO og Road Safety!

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen