Veterinær
Foto Alexander Galak

Veterinær

Dyrevelferd står i høysetet for Femundløpet.
Alle hunder skal sjekkes av veterinær i forkant av løpet og gjennom hele løpet. Hundehelsa blir fulgt opp på alle sjekkpunkter.
Løpsveterinærer er tilstede ved start, på sjekkpunkter og ved målgang.

Veterinærtjenesten drives i tett samabeid med kompetansemiljøet i RaceVets.