Femundløpet SALGSVILKÅR

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 2. Partene
  Leverandør (selger):
  Femundløpet AS

  Orgnr: 996 181 227
  Epost: post@femundlopet.no
  
Adresse: Tollef Bredals vei, 7374 Røros
  Kjøper (forbruker)
  Kjøper i Femundløpet AS er den som melder seg på som deltager i en av Femundløpets klasser for et bestemt år eller som kjøper tilgang til Femundløpet AS sitt digitale innhold på via www.femundlopet.no.

 3. Pris - betaling
  Betaling av deltagelse i løp eller tilgang til digitalt innhold på www.femundlopet.no kan betales med via VIPPS, PayPal eller bankoverføring.

 4. Levering
  Startkontingenten for deltagelse i løp er delt i to; ved påmelding av deltager betales en registreringsavgift, først når hele startkontingenten er betalt er deltager påmeldt løpet. I tillegg skal det betales et miljøgebyr, som går til Femundløpets arbeid med avfallshåndtering og rydding av traséen etter løp. Startkontingenten er forskjellig for de ulike klassene.
  Registreringsavgift refunderes ikke.
  Vilkår for alle klasser
  Deltaker som har betalt full startkontingent innen 30. november året før løpsstart, blir med i trekning av startrekkefølge.
  Deltakere som betaler hele startkontingenten etter 30. november årets før løpsstart, tildeles startnummer fortløpende etter betalingsdato.
  Trekning av startnummer skjer i desember året før løpsstart.
  De som ønsker å melde seg på må å lese gjennom, samt forstå innholdet i teksten under, kvalifiseringskrav og regler før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

 5. Angrerett
  Angreretten er definert gjennom Femundløpets vilkår og regler for tilbakebetaling.
  Tilbakebetaling av startkontingent
  Ved avmelding før 15. desember året før løpsstart refunderes 50 % av innbetalt startkontingent. Ved avmelding etter 15. desember året før løpsstart refunderes ikke startkontingent, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest.
  Avmelding
  Avmelding må gjøres skriftlig per e-post: sekretariat@femundlopet.no
Påmeldingen følger deltager, IKKE hunder, det er altså ikke et spann som er påmeldt, men personen som skal kjøre spannet i løpet.
  Kjøp av tilgang til digitalt innhold på www.femundlopet.no
  Ved kjøp av digitalt innhold via www.femundlopet.no vil kjøper umiddelbart etter betaling ha tilgang til det innhold som ligger bak betalingsmur.
  Tilgang kjøpes for en avgrenset periode, her, 1 år fra betalingsdato.
  Hvis et abonnement ønskes avsluttet før avtaleperioden er fullført, refunderes ikke innbetalt beløp.

 6. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Deltagelse i Femundløpet er frivillig og skjer på eget ansvar, jfr den egenerklæring deltager signerer på før start.
  Det er derfor ingen frist for reklamasjon. Femundløpet AS legger på best mulig måte til rette for gjennomføring av løpet, med løyper, sjekkpunkter ol. Det vil ikke være mulig å reklamere på varen «Femundløpet».
  Kjøpere som ønsker å reklamere på kjøp av digitalt innhold via www.femundlopet.no bes henvende seg til pist@femundlopet.no.

 7. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 5 og 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.