Wall of Fame
Foto Dace Znotina

Wall of Fame

Mange gjør hvert år en formidabel innstas for Femundløpet. Mange bidrar også år etter år og gjør en innsats både for sporten og løpet som er verdt å berømme og markere. Femundløpet ønsket å ha et system for dette og innførte i 2019 en utmerkelse som tildeles mennesker og institusjoner som har stor betydning for løpet. Utmerkelsen fikk navnet «Femundløpets Wall of Fame”. Å bli tildelt Femundløpet Wall of Fame skal henge høyt – kandidaten skal ha utmerket seg positivt for Femundløpet spesielt og langdistansesporten over en viss tid.

En uhildet komité går årlig gjennom aktuelle kandidater og gjør sine vurderinger.

Komite består av:

 • Styreleder Visit Røros og Femundløpsambassadør «Vi vandrer sammen» – Hans Vintervold – leder
 • Femund Trekkhundklubb v/Leder sportslig utvalg Femundløpet – Thomas Heggvik – medlem
 • Repr. fra vertskapskommunene v/leder for Regionrådet for fjellregionen – Runa Finborud – medlem
 • Repr. fra løpsadministrasjonen for Femundløpet v/prosjektmedarbeider – Kjell Morten Hansen – sekretær

Følgende har fått utmerkelsen

2019
 • Nr. 1 - ROBERT SØRLIE -Kongen av Femundløpet Røros, 31.01.2019
 • Nr. 2 - PETTER SWIFT -for sin innsats for rekruttering til langdistanse hundekjøring Røros, 31.01.2019
 • Nr. 3 - LARS MONSEN -for profilering av Femundløpet og langdistanse hundekjøring Røros, 31.01.2019
 • Nr. 4 - RØROSBANKEN -for å ha bidratt med økonomisk støtte fra dag èn Røros, 31.01.2019
2020
 • Nr. 5 - ROGER LEEGAARD -for sin mangeårige innsats for langdistanse hundekjøring, både som utøver og løpsleder for Femundløpet Røros, 30.01.2020
 • Nr. 6 - LAILA LEEGAARD - -for sin mangeårige innsats for langdistanse hundekjøring, både som utøver og ass.løpsleder for Femundløpet Røros, 30.01.2020
 • Nr. 7 - OLE CARL ROMENSTAD - -for fremragende vertskap og frivillighet for tilretteleggelse av sjekkpunkt Søvollen siden år 2006. Røros, 30.01.2020
 • Nr. 8 - SOLBJØRG SUNDE - -for sin innsats som mangeårig handler og tilrettelegging for deltakelse under Femundløpet av elever fra Tyrili Frankmotunet Røros, 30.01.2020
 • Nr. 9 - KJELL BRENNODDEN –for sin innsats som mangeårig utøver og tilrettelegging for deltakelse under Femundløpet av elever fra Tyrili Frankmotunet Røros, 30.01.2020
 • Nr. 10 - GUDRUN ROMENSTAD -for fremragende vertskap og frivillighet for tilretteleggelse av sjekkpunkt Søvollen siden år 2006. Røros, 30.01.2020.
2022
 • Nr 11 - STEIN HÅVARD FJESTAD - Initiativtaker av Femundløpet
 • Nr 12 - TORGEIR ØREN - Initiativtaker av Femundløpet
 • Nr 13 - ODD ERLING KJØSNES - Initiativtaker av Femundløpet
2023

Den 01.02.23 fikk to personer sin svært fortjente utmerkelse:

Magne Lien og Bjarne Granli med sine plaketter.
Magne Lien og Bjarne Granli med sine plaketter.

 • Nr 14 - Mangne Lien fra Røros
 • Nr 15 - Bjarne Granli fra Drevsjø

2024

 • Nr. 16 - Arne Langen
 • Nr. 17 - Johanne Sundby
 • Nr. 18 - Rune Hesthammer