«Et samfunn er dugnad» - Frivillighetskonferansen 2024
Foto Chamedia

«Et samfunn er dugnad» - Frivillighetskonferansen 2024

Femundløpets samarbeidspartner RørosBanken gjennomførte lørdag 10.02.24 en stor konferanse om frivillighet i samarbeid med Røros kommune, Røros Idrettslag, Frivilligsentralen, Røros Idrettsråd og Femundløpet. Konferansen satte frivillighet på dagsorden.

Over 150 deltagere hadde funnet veien til Verket denne dagen.
Over 150 deltagere hadde funnet veien til Verket denne dagen.

Frivillighet er en bærebjelke i det norske samfunnet, innen idretten, innen helse og omsorg, innen kultur, innen friluftsliv. Ja rett og slett på alle samfunnsområder.

Samfunnet er avhengig av den innsatsen frivillige bidrar med – det er godt å gi av sin tid og sitt engasjement og det frivillige engasjementet er limet i både lokalsamfunn og storsamfunn.
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai deltok og delte sine erfaringer fra idretten og det som ligger til grunn for hennes brennende engasjement om at idrett skal være for alle.

Øystein «Pølsa» Pettersen holdt et meget engasjerende innlegg om frivillighet sett fra sitt ståsted. Frivillighet er å «orke» selv om det ikke synes med en gang eller ingen står klar for å takke deg umiddelbart.

Femundløpet er glade for initiativet til konferansen og takker RørosBanken og andre medarrangører før en godt gjennomført konferanse.

Femundløpet og frivillighet

I år satte Femundløpet rekord i antall frivillige. Det magiske tallet er 920. Det er elever fra videregående skoler, fra ungdomsskoler, fra idrettslag, ungdomslag og andre organisasjoner rundt om i lokalsamfunnene langs løypa. Det er folk fra Medvandrerne, NVIO og Road Safety og ideelle organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Røros Sanitetsforening.

Se tidligere nyhetssak om Femundløpet og frivillighet her.

Foto Chanedia
Foto Chanedia