1 million til Femundløpet i Revidert Nasjonalbudsjett 2023
Foto Stine Cecilie Mikalsen

1 million til Femundløpet i Revidert Nasjonalbudsjett 2023

Torsdag 11.mai 2023 legger Regjeringen fram «Revidert Nasjonalbudsjett 2023». Men allerede i dag ble det kjent gjennom en pressemelding fra Senterpartiet at det reviderte nasjonalbudsjettet inneholder en bevilgning til Femundløpet på 1 million kroner.

Dette er en svært gledelig nyhet og en stor overraskelse sier daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll. Vi har jo søkt midler over statsbudsjettet tidligere, utdyper han, men inntil nå uten å «komme gjennom nåløyet». Denne gangen ser det svært lovende ut. Men av respekt for budsjettprosessene i Stortinget, avventer vi feiringen til revidert nasjonalbudsjett er endelig vedtatt. Men klart vi er både veldig stolte og veldig glade, poengter Kokkvoll.

Bevilgningen på 1 million kroner vil gi oss en økonomisk plattform som letter arbeidet med planlegging og gjennomføring av Femundløpet 2024, sier Kokkvoll.

Anerkjennelse

Den foreslåtte bevilgningen er også en stor anerkjennelse av løpets betydning for regionen, både for lokalt næringsliv og lokalsamfunnsutviklingen løpet bidrar i. Det er også en anerkjennelse av de utallige dugnadstimer og frivillige innsats som legges ned av Femundløpets frivillige, både i planlegging og gjennomføring.

Økte kostnader

Som løpsarrangør merker vi selvsagt at alle kostnader har økt det siste året. Derfor er en slik bevilgning av ekstra stor betydning understreker daglig leder Jon Anders Kokkvoll.
Dette er også noe som blir tydeliggjort i pressemeldingen fra Senterpartiet:

«Femundløpet har både offentlige og private samarbeidspartnere i tillegg til sponsorer, samtidig betaler deltakerne startkontingent. Det er likevel vanskelig å få disse inntektene til å dekke mer enn det høyst nødvendigste utgiftene til ordinær drift. Samtidig har Femundløpet som andre større arrangører fått merke økte driftskostnader, økt rente og økt inflasjon. «Med denne ekstra summen håper vi at Femundløpet klarer å styrke arbeidet med å videreutvikle hundeløpet» sier Guri Heggem, fylkestingsrepresentant for Trøndelag Senterparti».

Her kan du lese Senterpartiets pressemelding.

Videreutvikling

Bevilgningen er, slik det fremkommer i pressemeldingen, en engangsbevilgning. Fos oss i Femundløpet vil det være viktig å sikre at midler som bevilges brukes på en måte som er med å løfte løpet på en måte som gjør at vi legger grunnlaget for å nå mål også på lengre sikt, avslutter Jon Anders Kokkvoll.

Kos deg med høydepunktene fra 2023 og se fram mot 2024!

Femundløpet - HIGHLIGHTS 2023

Les også: