Femundløpet 2022 - dopingkontroll og jurysaker
Foto Dace Znotina

Femundløpet 2022 - dopingkontroll og jurysaker

I alle idrettsgrener tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) kan det gjennomføres uvarslede dopingprøver. I hundekjøring har Norges Hundekjørerforbund (NHF) ansvar for dopingkontroll av hunder. Som i andre idrettsgrener er det Antidoping Norge som har ansvar for dopingkontroll av utøvere/kjørere. NHF gjennomførte dopingkontroller under Femundløpet 2022. NHF har denne uken gitt tilbakemelding på at alle tre dopingprøver som ble tatt av hunder under løpet var negative. Antidoping Norge tok ingen prøver av utøvere/kjørere.

Jurysaker

I forbindelse med årets løp ble det behandlet fire jurysaker hvorav det i tre av sakene ble ilagt disiplinære reaksjoner. Denne nyhetssaken fra Femundløpet baserer seg på tilbakemeldinger fra juryen under årets løp. Juryens arbeid ble avsluttet når innmeldte saker under løpert var ferdig jurybehandlet av juryen for Femundløpet 2022.

Juryen bestod jfr regelverket av TD-leder, løpsleder, representant fra arrangør og representant fra deltakerne. En jury i NHF har følgende disiplinære reaksjonsmuligheter for langdistanse; a) advarsel, b) tidsstraff inntil 4 timer, c) diskvalifikasjon.

Sak 1 - utmattet hund

En utøver hadde hunder i spannet som var utmattet og legger seg ned på sporet. Episoden ble fanget opp på direktesendt tv. Aktuell hund er hund «E» NN. Hunden ble kontrollert av veterinær ved målgang. Veterinær NN har utarbeidet rapport om hendelsen.
Utøver påpeker at hundene trakk helt normalt til den aktuelle hunden la seg ned. Utøver viste en filmsnutt fra tidligere i løpet at aktuell hund traver i passgang ved belastning. Hunden ble ukomfortabel når TV scooter kjøret ved siden av spannet og filmet. Hvor den da la seg ned og ikke ville gå videre. Den aktuelle utøvers hunder ble sjekket grundig på Orkelbogen hvor journal viser ingen alvorlige avvik. Hundene ble også sjekket av veterinær på Tolga uten anmerkninger.
Veterinær NN sin rapport fra målgang viser at aktuell hund var noe dehydrert.

Juryen sitt vedtak

Kjører NN ilegges en skriftlig advarsel begrunnet ut fra NHFs sitt konkurransereglement §5.5.2.
§5.5.2 sier bl.a at utøver fratas ikke personlig ansvar for vurdering av sine hunder, ref. at hunden var noe dehydrert. Juryen anser ikke denne hendelsen som varslingspliktig til Mattilsynet (MT).
Utøver i klasse F450 NN aksepterte avgjørelsen.

Sak 2 - halt hund

Synlig halt hund mot mål, rapportert inn av Mattilsynet. Hendelsen er muntlig bekreftet av arrangørens veterinær. TD kontaktet veterinær som sto ved målgang som bekreftet at hund haltet over målstreken. Veterinærundersøkelse av spannet etter målgang fant ingen grunn til ikke å godkjenne spannet etter målgang.

Juryen sitt vedtak

Femundløpets reglement § 4.3; hunder som halter skal fraktes i slede inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Dette er ikke gjort. Utøver ilegges en advarsel. Utøver i klasse F200 NN aksepterte avgjørelsen.

Sak 3 - halt hund

Synlig halt hund mot mål, rapportert inn av Mattilsynet. Hendelsen er muntlig bekreftet av arrangørens veterinær. Når aktuell kjører kom til mål var det ingen TD ved mål. TD var opptatt med annen jurysak. Ved kontakt med kjører mener han at hunden kun startet å halte rett før målseil og at den ble stiv når den sto stille etter målpassering. Veterinær la merke til haltingen og sjekket hunden nøye og fant ingen synlige skader. Spannet ble godkjent etter målgang. TD fikk dette bekreftet av veterinær ved mål.

Juryen sitt vedtak

Femundløpets reglement § 4.3; hunder som halter skal fraktes i slede inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Dette er ikke gjort. Utøver ilegges en advarsel. Utøver i klasse F450 NN aksepterte avgjørelsen.

Sak 4

Innmeldt fjerde sak omhandlet varsel om at utøver ikke hadde ryddet halm tilstrekkelig før utkjøring fra sjekkpunkt. Ut fra dokumentasjon konkluderte juryen at dette ikke var en sak, og den ble dermed heller ikke fremmet overfor utøver.

Les også: