Løpsledelsens fokusområder - sikkerhet - rettferdighet - god stemning
Foto Dace Znotina

Løpsledelsens fokusområder - sikkerhet - rettferdighet - god stemning

Løpsleder Didrik Lindeberg Sand er presentert i en tidligere artikkel (den kan du lese her).
Didrik har bygget en løpsledelse med en-to koordinatorer pr klasse, som sammen med ham som løpsleder holder tak i alt det sportslige under arrangementet.

Løpsledelsen

Løpsledelsen består av følgende personer:

  • Løpsleder: Didrik Lindeberg Sand
  • Assisterende løpsleder: Rune Hesthammer
Løpskoordinatorer:
  • FJR: Petter Swift
  • F200: Laila og Roger Leegaard
  • F450: Joakim Varvin (det vil komme en koordinator til på denne klassen)
  • F650: Kristin Aasheim og Marius Moholdt

Dette er en robust organisasjon, med mye hundekjørerkompetanse, som jeg er sikker på vil lede den sportslige gjennomføringen av Femundløpet 2024 på en profesjonell måte.

Som løpsleder har jeg tre prioriteter for gjennomføringen av Femundløpet i prioritets rekkefølge:

1) Sikkerhet

Sikkerheten til hunder, kjørere, handlere, funksjonærer og publikum er første prioritet. Dette betyr at alt vi gjør som f.eks. sporvalg, prepping av spor, inn- og utkjøring fra sjekkpunkt, oppstilling, ro på sjekkpunkt osv skal ha dette som fokus. Veipasseringer skal være godt merket og bemannet/sikret. Dyrevelferden er direkte knyttet til dette punktet, og min holdning som løpsleder er at dersom man er usikker på statusen til en hund, så skal tvilen alltid komme hunden til gode. Jeg har full tillit til sjefsveterinæren og de beslutninger som hen tar.

2) Rettferdighet

Femundløpet er en konkurranse, og det skal være så like konkurransevilkår som mulig, uavhengig av om man starter først eller sist i en klasse. Dette må løypekjørerne og de sjekkpunktansvarlige ha med seg i sin planlegging og gjennomføring av sine oppgaver.

3) God stemning

Foto Nadja Galak
Foto Nadja Galak


Det skal være godt å være hund i løpet, det skal være hyggelig å kjøre løpet, det skal være hyggelig å være handler, være funksjonær og publikum. Dette siste fokusområdet er svært viktig for meg som løpsleder. Femundløpet er et stort og viktig arrangement, og det legges ned utallige timer for å få dette til, fra alle parter. Jeg forventer god sportsånd fra kjørere og handlere, jeg forventer at man er rause med hverandre og at man har forståelse for at det er mye nerver, lite søvn, skuffelser og gleder. Jeg forventer at kjørerne blir møtt med et smil av funksjonærene når de kommer til et sjekkpunkt, og jeg forventer at kjørerne viser takknemlighet til alle funksjonærene de møter underveis. Uten de frivillige, ikke noe Femundløp.

Tillit

Jeg har stor tillit til de ulike hovedansvarlige og fagansvarlige i arrangementskomiteen, og jeg ønsker å gi de et stort handlingsrom innenfor utformingen og gjennomføringen av løpet basert regelverket og mine fokusområder/3 prioriteter. Så lenge vi tenker på sikkerhet - rettferdighet - god stemning når vi legger traseen, organiserer sjekkpunktene, lager mediesaker, drifter sekretariat osv så blir dette bra!

Lover, forskrifter og regelverk

Mine tre prioriteter gjelder først og fremst for oss som arrangerer løpet, for å sikre at vi lager et så godt langdistanse hundeløpet som mulig, men de gjelder selvsagt også som en rettesnor for deltagerne. Som det står i Femundløpets regelverk, så er det en klar forventning at alle kjørere og handlere har satt seg godt inn i både Femundløpets regelverk, Dyrevelferdsloven, Konkurranseforskriften for hest og hund og NHF sitt Konkurransereglement. Regelverket vil bli håndhevet av NHF sine dommere, også kalt Teknisk Delegert (TD). Mitt råd til alle kjørerne er å sette seg godt inn i disse reglene, og selvsagt etterleve dem. Dette reduserer usikkerhet og gir deg som kjører et mentalt overskudd til løpet.

Både jeg og alle mine løpskoordinatorer gleder oss til februar og Femundløpet 2024, men før vi kommer så langt er det fortsatt mye jobb som skal gjøres.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina