Beredskap
Foto Kristian Karset Broen

Beredskap

Femundløpet går gjennom barsk natur. Fjell og vidder, åser og skog venter hunder og kjørere. Været kan variere fra sol og skyfri himmel til kraftig storm og snøvær. I tillegg kan det være svært lave temperaturer. Et arrangement som Femundløpet krever solid beredskap.

Som oftest går alt «på skinner», tross vær og vind, men det kan oppstå situasjoner der hunder eller mennesker langs løypa trenger hjelp, enten medisinsk eller på annet vis.

Beredskapsansvarlig utgjør sammen med løypesjef Anders Brennhaug Femundløpets beredskapsledelse, selvsagt sammen med øvrig løpsledelse.

Løypekjørerne på de ulike rodene er en viktig del av beredskapen. Femundløpets trasé er lang og stabil kommunikasjon fra nord til sør i traseen er avgjørende for god beredskap. Under løpet har man en fleksibel og «flytende» organisasjon, som styres dit det måtte være behov i en kritisk situasjon. Nettverket av sjekkpunkter er også viktig mtp beredskap.

Løypesjef Anders Brennhaug har sitt daglige virke i Politiet. Det er bred erfaring og kompetanse på håndtering av ulykker og krisesituasjoner.

Den kompetansen de sammen besitter er viktig for å gjøre de rette vurderingene hvis en utfordrende situasjon skulle oppstå. De vet hvilke instanser som skal kobles inn ved eventuelle hendelser som krever ekstern bistand. Beredskapsledelsen har også kontakt inn mot politi og helsevesen, hvis det skulle være behov for råd.

Sammen med erfarne fjellfolk på snøscooter langs løypa er sikkerheten godt ivaretatt.
I Femundløpets beredskapsplan er det nøye beskrevet hva som skal skje ved ulike scenarier og hvem som skal kontaktes i ulike situasjoner. Hvis situasjonen ikke kan håndteres av våre mannskaper alene, kobles politi og helsevesen inn, som ved andre ulykker og større hendelser.
Kjørerne er utstyrt med GPS-sendere, slik at de kan spores. Dette har en dobbelt funksjon; primært handler det om sikkerhet, sekundært gir det publikum mulighet til å følge med.

Har du spørsmål om beredskap ta kontakt med daglig leder Jon Anders Kokkvoll post@femundlopet.no, eller telefon (+47) 480 11 564.

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen