Løypebeskrivelse F450 2024
Foto Dace Znotina

Løypebeskrivelse F450 2024

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Last ned løypebeskrivelse her (norsk)

Røros Tufsingdalen - 61 Km

Røros - Tufsingdalen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Røros - Tufsingdalen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Start i Røros sentrum på ca 640 moh, Krysser Falunveien/FV31 ved småseterveien og fortsetter skitrasè sørover, krysser Dalsveien, Gjettjønna og Håelva og fortsetter over Femundsveien.
Fra Femundsveien er det bratt stigning opp til Skistuggu. Fortsetter skitrasè til gapahuk. Svinger av skiløype til venstre og går videre opp over tregrensen og til høyfjell over Gråhøgda. Høyeste punktet i Gråhøgda ligger på ca 1000moh. Dette er et eksponert område med tanke på dårlig vær. Passerer forbi Bredalslibua og starter nedstigning mot Narjordet. Hold høyre i neste kryss, ned Bredalslia. Sporet går her i til dels tett skog, og det er viktig å følge med da trasè slynger seg tett innpå noen større trær ned til du kommer til Narjordet. Krysser under Nøra bru. NB! Her er det lavt under, så du må dukke.
Følger gamle Kongevei i skog og over jorder til Narbuvoll. Fra Narbuvoll blir det en del stigning gjennom skog mot Narskaftet som ligger over tregrensen. NB! Rett før du kommer opp over tregrensa krysser trase en bekkdal som kommer litt brått. Narskaftet er utsatt hvis det er dårlig vær. Hold til venstre i krysset på Narskaftet mot Tufsingdalen. Herfra er det Lett fjellkjøring, til nedkjøring i skogsterreng mot Tufsingdalen.

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen

Høydeprofil Røros - Tufsingdalen

Tufsingdalen – Drevsjø - 64Km

Tufsingdalen - Drevsjø - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Tufsingdalen - Drevsjø - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Trasè fortsetter videre et stykke i skogsterreng til det starter jevn stigning opp, over Kvennvikhøgda på ca 960 moh. Følger skispor til vegkryssing av fv. 26 ved Buvika.
Videre flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren
Følger Isteren sørover til Gløtberget. Fra Gløtberget i lett skogsterreng mot Femundsenden og krysser Fylkesvei 2210.
Videre går trase parallelt med Fv 26 i lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.
NB! Møtende spann mellom Isteren og Drevsjø!

Høydeprofil Tufsingdalen - Drevsjø

Høydeprofil Tufsingdalen - Drevsjø

Drevsjø – Søvollen - 65Km

Drevsjø - Søvollen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Drevsjø - Søvollen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Ut fra Drevsjø følges samme trase mellom sjekkpunktet og Isteren (640Moh), og man må derfor påregne møtende spann. Det kan være noen trange partier, så vær obs! Hold venstre i kryss på Isteren retning Galtsetra, hvor det blir vegkryssing av Fv 26 før trase går inn ubrøytet skogsvei i lett terreng vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen og svinger vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Høyeste punkt her ligger på 1000Moh.
Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen. Følger fast merking.

Høydeprofil Drevsjø - Søvollen

Høydeprofil Drevsjø - Søvollen

Søvollen – Tynset - 61Km

Søvollen - Tynset - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Søvollen - Tynset - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Ut fra CHP Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot Fv 655 (Brydalsveien). Dette er en uoversiktlig veikryssing, så følg med på merking! Fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Følger videre langs myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype mot Aumlivangen og videre over Grønfjellet (Ca900 Moh).
videre langs skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hobdsætra ned til Tynset skytterbane.
Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Her blir det vegkryssing av trafikkert vei, FV 2222 og undergang jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset til CHP Tynset.

Høydeprofil Søvollen - Tynset

Høydeprofil Søvollen - Tynset

Tynset - Orkelbogen - 47 KM

Tynset - Orkelbogen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Tynset - Orkelbogen - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Trasè går videre på jorder mot Motrøkrysset ved Rv3. Under Rv3 på gangvei, og videre ned på elven Tunna. Følger elva et stykke og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på både brøytet og ubrøytet vei. NB! Følg med på faremerking da det finnes ferister langs veien. Løypa går utenom disse. Følger vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Fra Gløta nordøst i stigning til CHP Orkelbogen. Nb! tøff fjellpassering på slutten og denne er værutsatt. Se diagram for beskrivelse av stigning.
Tynset – Orkelbogen er en tur-retur trase, vær derfor obs på møtende spann!

Høydeprofil Tynset - Orkelbogen

Høydeprofil Tynset - Orkelbogen

Orkelbogen – Tolga - 71 Km

Orkelbogen - Tolga - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Orkelbogen - Tolga - Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Ut fra CHP Orkelbogen og følger samme trase tilbake.
Det blir møtende spann fra Orkelbogen retur til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Trasè går på jorder og under høyspentlinje til CHP Tolga. Dette er erfaringsmessig et område med lite snø og det er kupert terreng med stein og stubber.

Høydeprofil Orkelbogen - Tolga

Høydeprofil Orkelbogen - Tolga

Tolga – Røros - 70 Km

Tolga - Røros- Kartutsnitt. Blå strek viser trasè
Tolga - Røros- Kartutsnitt. Blå strek viser trasè


Ut fra Chp Tolga opp til hodalsveien. Bratt stigning første kilometer, så flater det ut opp til kraftlinje etter Fjellveien, og følger kupert terreng og skispor. I Hodalen krysser trasè under Fv 26 i Store Harrbekken. Stigning opp til over tregrensen i Hummelfjell. Videre østover i høyfjell forbi Veslehøgda, ned Narskaftet mot Narbuvoll, og følger samme trase mot Narjordet langs gamle Kjerkveien. Krysser under lav bru igjen på Nøra, FV 28
Opp bratt stigning i Bredalslia, over Grøhøgda i høyfjell, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros. Nb! Dette er en svært værutsatt etappe.

Høydeprofil Tolga - Røros

Høydeprofil Tolga - Røros

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype!
God tur - Hilsen løypemannskapet, NVIO og Road Safety!

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen