Påmelding
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Påmelding

Påmelding til Femundløpet 2024

Femundløpet 2024 arrangeres 07.-13.02.2024.

Påmeldingen for F650, F450, F200 og FJunior for 2023 åpner søndag 15.10.2023.
All informasjon vil bli oppdatert i god tid før påmeldingen åpner.

Påmeldingen åpner om:

Påmelding

Siste påmeldingsfrist alle klasser er 15.januar 2023.

Les gjennom informasjonen under. Deltakere plikter å gjøre seg kjent med Norges hundekjørerforbunds konkurranseregeler og Femundløpets regler.

Generell informasjon

Maksimalt antall deltakere

I klassen F200 er det satt maks antall til 50 deltakere. Blir det mange påmeldte blir man satt på venteliste. Øvrige klasser har ingen maksgrense.

Påmeldingsfrist

Siste frist for påmelding er 15. januar 2023.
Ved spørsmål ta kontakt med sekretariat@femundlopet.no.
15.januar 2023 er også siste frist for bytte av klasse.

Lisens

Betalt lisens til Norges Hundekjørerforbund (NHF) må fremvises ved registrering før løpet. Ønsker du å kjøpe engangslisens MÅ den kjøpes via VIPPS 590748. For deltakere inntil 17 år: kr. 50,-, og for deltakere eldre enn 17 år: kr. 200,- (prisen vil kunne endres av NHF før løpsstart 2024).
I meldingsfeltet må du ha med fullt navn, fødselsdato og hvilket løp det gjelder. Uten denne informasjonen anses ikke engangslisensen som gyldig.

Utenlandske kjørere må enten ha betalt årslisens til NHF eller kjøpe norsk engangslisens ved innsjekking. Engangslisens må betales kontant på stedet eller via bankterminal. Utenlandske kjørere bør ha Europeisk helsetrygdkort.

Femundløpet oppfordrer alle deltakere til å tegne egen reiseforsikring.

Medlemskap i klubb

Alle norske deltagere må være medlem av en klubb.
Deltagere i NM-klasser må være medlem i en klubb tilsluttet Norges Hundekjørerforbund, i andre klasser holder det med medlemskap i en klubb/idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund.

Startkontingent

Startkontingenten består av registreringsavgift og deltakeravgift. Den er med å dekke servicen på alle sjekkpunktene, veterinærtjenesten underveis i løpet, løypekjøring og sikkerhet, resultatservice og administrasjon.

Miljøgebyr

Femundløpet har innført et miljøgebyr på kr 200,- pr deltaker. Denne skal gå til å dekke støtte til frivillige lag og foreninger som skal rydde i og langs løypa etter løpet.
Miljøgebyret refunderes ved avmelding.

Kvalifisering

I klassene F650, F450 og Fjunior må deltaker være kvalifisert ihht kvalifiseringskravene.

F200 har ikke kvalifiseringskrav.

Les mer om kvalifiseringskrav for øvrige klasser, og liste over godkjente kvalifiseringsløp her.
Listen oppdateres fortløpende.

Er du i tvil angående kvalifisering kontakt sekretariat@femundlopet.no

Telefon: +47 936 58 246.

Vilkår for alle klasser

  • Deltaker som har betalt full startkontingent innen 30. november 2022, blir med i trekning av startrekkefølge.
  • Deltakere som betaler hele startkontingenten etter 30. november 2022, tildeles startnummer fortløpende etter betalingsdato.
  • Trekning av startnummer vil skje 3.desember 2022.

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå innholdet i teksten under, kvalifiseringskrav og regler før du fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

Andre vilkår – alle klasser:

Tilbakebetaling av startkontingent

Ved avmelding før 15. desember 2022 refunderes 50 % av innbetalt startkontingent. Ved avmelding etter 15. desember 2022 refunderes ikke startkontingent, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest.

Avmelding

Avmelding må gjøres skriftlig per e-post: sekretariat@femundlopet.no
Påmeldingen følger deltaker, IKKE hunder, det er altså ikke et spann som er påmeldt, men personen som skal kjøre spannet i løpet.

Kvalifisering

Det er den påmeldte deltakers ansvar å kvalifisere seg før løpet!
Er du fortsatt i tvil angående kvalifisering, kan du kontakte sekretariatsleder Gro Åsne Lohn.
E-post: sekretariat@femundlopet.no
Telefon: +47 936 58 246

Ansvarlig for påmeldingene er Gro Åsne Lohn
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe. sekretariat@femundlopet.no
Telefon: +47 936 58 246

Deltakerlister vil bli løpende oppdatert på våre nettsider.