Påmeldte og startrekkefølge
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Påmeldte og startrekkefølge

Startrekkefølgen er nå trukket (03.12.22). Nye påmeldte tildeles startnummer når full startkontingent er betalt. Deltakere på lista uten startnummer, tildeles startnummer når full startkontinent er innbetalt.