Hundevelferd

Hundevelferd

Dyrevelferden må og skal være det viktigste for Femundløpet og alle andre hundeløp. Både Norges Hundekjørerforbunds konkurranseregelverk og Femundløpets eget regelverk skal være til hjelp for både arrangør, veterinærer, teknisk delegerte (TD’er), og kjørere i arbeidet for å sikre hundenes velferd.

Samarbeidet med Mattilsynet er viktig for Femundløpet og vi ønsker å være transparente ift til de rapporter vi mottar i etterkant av løp. Her kan du lese tilsynsrapportene for de to siste løpene:

Femundløpet samarbeider tett med RaceVets, et internasjonalt nettverk med svært høy kompetanse på langdistanse hundekjøring. Under gjennomføringen Femundløpet 2022 var mellom 15 og 20 veterinærer i sving døgnet rundt.

Lover og forskrifter setter de formelle rammene, arrangører og kjørere er ansvarlig for god praksis.

Den 01.07.21 trådte forskriften “Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser” i verk. Denne legger strenge føringer for hvordan dyrevelferden skal følges opp i konkurranser. Forskriften er hjemlet i Dyrevelferdsloven.

Mattilsynet har laget en veileder til forskriften.

I tillegg til veterinærer skal det på alle løp være en dyrevelferdskontrollør. Norges Hundekjørerforbund har gjennomført opplæring av dyrevelferdskontrollører og for de enkelte løp utpekes denne av teknisk delegert (TD) fra Norges Hundekjørerforbund.

Hunder skal ha vann, mat, hvile og kjærlighet under løp. I alle Femundløpets distanser er det sjekkpunkt med obligatorisk hvile og obligatorisk veterinærsjekk, som et viktig tiltak for å sikre at hundene har det bra.

I forkant av løpet må også hundene gjennom en presjekk hvor veterinær skal attestere på at hunden har så god helse at den er egnet for et langt løp.

Også vaksiner sjekkes. Både i Hundekjørerforbundets konkurranseregelverk og i Femundløpets eget regelverk stilles krav om vaksiner. Hvis en kjører møter opp til innsjekking på løp, uten riktige vaksiner, satt i rett tid, kan hunden ikke tas med til startstreken.

Lover, forskrifter, idrettens og arrangørenes egne regler er tydelige.
Det handler ikke bare om å å ha klare rammer, men alltid videreutvikle god praksis. Stadig nye løpsveterinærer må få erfaring og skolering. Det må utdannes og trenes teknisk delegerte som har kompetanse og myndighet til å stå i utfordrende situasjoner og vanskelige dilemmaer.

Som arrangør må vi kontinuerlig jobbe for å legge til rette for at alle involverte, deltakere, handlere, veterinærer, TD’er og andre frivillige kan gjøre sin sin jobb best mulig.

Hundevelferd trumfer alt.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak