Elever fra Solør Videregående skole klare til innsats på Sjekkpunkt Drevsjø

Elever fra Solør Videregående skole klare til innsats på Sjekkpunkt Drevsjø

Ved Sjekkpunkt Drevsjø i årets Femundløp, kan du se unge frivillige i hvite kamuflasjebukser. Dette er elever fra Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud som endelig er tilbake som frivillige. Sist de deltok var i 2020, og i år er de veldig glade for å få muligheten til å bidra nok en gang.

Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud ligger i Åsnes kommune. Skolen har fokus på allsidige opplevelser og yrkesretninger innenfor natur. Klasserommet er ikke bare i skolebygget, men i skogen, på fjellet, ved elv og innsjø. Læringen foregår bak rattet i traktoren, ved spakene i skogsmaskinen og på elgpost i skolens eget jaktterreng. Nå skal elevene lære ved sjekkpunkt Drevsjø i Femundløpet.

Les mer om naturbruk ved Solør Videregående Skole her.

Følg Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud på Instagram.

Verdifulle opplevelser

Det å bidra som frivillige i Femundløpet er en fantastisk mulighet for de unge elevene. Det er svært verdifullt å få innsyn i et så stort arrangement som dreier seg om en naturbasert næring og aktivitet. Elevene ser frem til å oppleve den spesielle atmosfæren i Femundløpet, og de gleder seg til å få møte andre frilufts- og hundeinteresserte.


Det blir fint for elevene å oppleve det fellesskapet som Femundløpet kan by på. Her spiller det ingen rolle hvem du er, for det er ett felles mål som gjelder for alle: hundene skal ha det bra, forteller Jørgen Guldhaug Kalfoss, lærer ved Solør VGS avdeling Sønsterud. Elevene er godt forberedt på at nettopp hundenes ve og vel er i fokus. Dette jobber de med i skoletiden også. På Sønsterud jobber de blant annet med jakthund og brukshund, og gjennom dette lærer de om dyrevelferd.

Som frivillige i Femundløpet får de et viktig ansvar for å tilrettelegge for hundenes hvile, og de må passe på at alt er i orden under hvilen. På sjekkpunktene vil de få et godt innsyn i hvordan hundekjøreren jobber med hundene sine.

Langdistanse hundekjøring byr på et godt miljø på flere plan. Uten frivilligheten ville konkurransen vært vanskelig å gjennomføre. De frivillige er ofte veldig engasjerte, og de er med på å legge grunnlaget for det gode fellesskapet som arrangementet gir. Vi er veldig takknemlige for at elevene våre får muligheten til å oppleve dette, sier Jørgen.

Utfordringer og mestringsfølelse

Å jobbe med Femundløpet blir også en velkommen utfordring for elevene. Det blir lite søvn og hvile mens de skal bidra ved sjekkpunkt Drevsjø, og de får et viktig ansvar. Det er en målsetning at de skal få føle på dugnadsånd og mestring. Elever fra alle tre klassetrinn ved avdeling Sønsterud skal bidra. Slik blir det også en mulighet til å skape samhold på tvers av klassetrinn gjennom jobben de skal utføre.

Ola Christensen og Haaken Westgård-Hagen går VG3 naturbruk. De gleder seg til å jobbe med arrangementet.
Det blir spennende å få oppleve hvor stor hundesporten egentlig er, og se hvordan miljøet er der,» forteller Haaken.
De er klar over at det også kan komme til å bli utfordrende. Jeg tror vi kommer til å lære mye av å bidra som frivillig. Vi kommer jo til å få prøve oss på å takle stress både om dagen og på nattestid, sier Ola.

Allsidig læring gjennom Femundløpet

Elevene har ikke bare jobbet med hund i forkant av Femundløpet; de har også jobbet med andre utfordringer knyttet til arrangementet. De har gjort seg kjent med klima- og miljøplanen som Femundløpet har utviklet for perioden 2022-2024, og gjennom arbeidet med dette har de fått innsikt i hvordan naturbaserte arrangementer kan gjennomføres på en bærekraftig måte.

I forarbeidet har også historien til Femundløpet vært et tema, og ikke minst hvor viktig arrangementet er for lokalmiljøet. Elevene har også diskutert de ulike interessene knyttet til Femundsløpet, og hva slags konflikter som eventuelt kan oppstå mellom ulike interessegrupper tilknyttet naturbaserte arrangementer. Dette er tema som er svært relevant for elevene på naturbruk.

Studieretninger på Solør Videregående avdeling Sønsterud

Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud tilbyr studieretningen Naturbruk på VG1. På VG2 er det to studieretninger: VG2 skogbruk eller VG2 landbruk og gartnernæring med friluftsliv. På VG3 har Sønsterud studieforberedende naturbruk, i tillegg til påbygging til generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om Solør Videregående Skole avdeling Sønsterud – ta tak i en av de hvitkledde elevene, de svarer gjerne på spørsmål!