Elgå nytt sjekkpunkt i F650
Utsikt fra brygga på Elgå - foto Daniel Nordengen

Elgå nytt sjekkpunkt i F650

Det er en glede å kunne dele nyheten om at F650 får et nytt sjekkpunkt – Elgå.
Etter god dialog med Svahken Sijte/Elgå Reinbeitedistrikt som representant for reindriftsnæringa er det enighet om at Femundløpet kan benytte eksisterende scooterløyper kjørt og driftet av Engerdal Snøscooterforening på veien fra Tufsingdalen til Elgå og på vei fra Elgå til Drevsjø 1.

For at løpet ikke skal bli til F700 er det gjort endringer på traséen mellom Drevsjø og Flendalen, slik at denne blir noe kortere.

Løpsplan F650

Løpsplan F650

Det er Femund Lodge som vil være ansvarlig for drift av sjekkpunktet på Elgå. Femund Lodge er et lite, men trivelig overnattingssted. Sjekkpunktet vil om kort tid få sin egen side på femundlopet.no, som de andre sjekkpunktene. Så fort det er nyheter om hvordan sjekkpunktet vil rigges vil vi informere om det.

Som kjent for mange venner av Femundløpet er det Lars Monsen som er mannen bak Femund Lodge. Det betyr at vi kan være 100% sikre på at det blir et sjekkpunkt godt tilrettelagt for både hunder, kjørere, veterinærer, TD’er og andre funksjonærer.

Elgå ligger i Engerdal kommune, som da vil være vertskap for to sjekkpunkter i Femundløpet, både Drevsjø og Elgå. Vi ser fram til godt samarbeid med Engerdal kommune også rundt det nye sjekkpunktet.

En takk går også til Engerdal Snøscooterforening, som lar Femundløpet benytte deres godt opparbeidede trasé.

Følg med for oppdateringer om sjekkpunkt Elgå.

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen