Femundløpets "Wall of fame"
Foto Martin Rindalsholt

Femundløpets “Wall of fame”

Utrolig mange gjør hvert år en formidabel innstas for Femundløpet. Blant disse er det også flere som bidrar år etter år og gjør en innsats både for sporten og løpet som er verdt å berømme og markere.

Femundløpet innførte i 2019 en utmerkelse som tildeles mennesker og institusjoner som har stor betydning for løpet. Utmerkelsen fikk navnet «Femundløpets Wall of Fame”. Å bli tildelt Femundløpet Wall of Fame skal henge høyt – kandidaten skal ha utmerket seg positivt for Femundløpet spesielt og langdistansesporten over en viss tid.

En uhildet komité går årlig gjennom aktuelle kandidater og gjør sine vurderinger.

Den 01.02.23 fikk to personer sin svært fortjente utmerkelse:

  • Mangne Lien fra Røros
  • Bjarne Granli fra Drevsjø

Plakett nr. 14 tildeles Magne Lien fra Røros

Magne Lien har vært en trofast medarbeider og frivillig for Femundløpet siden 1994. Magne er blant de som utgjør grunnstammen i frivilligheten i Femundløpet. I år teller det ca. 650 frivillige som totalt legger ned rundt 6 årsverk i dugnadsinnsats. Han har også gjennomført F450 løpet med fulltallige hunder til mål.

Plakett nr. 15 tildeles Bjarne Granli fra Drevsjø

Bjarne har vært en trofast speaker for sjekkpunkt Drevsjø siden Drevsjø ble fast sjekkpunkt. På lik linje med Magne er Bjarne med å utgjøre grunnstammen i frivilligheten i Femundløpet. Drevsjø er navet for løypene for F450 og F650. Bjarne kan historien om omtrent alle som deltar. Han er i speakerbua fra første spann kommer inn til siste spann kjører ut. Det kan fort bli 48 timer i en smell! ALLE deltakere får samme oppmerksomhet av den sindige drevsjøingen.

Takk for innsatsen og lykke til i dagene som kommer

Les også: