RørosBanken + Femundløpet = sant
Foto Andreas Kokkvoll

RørosBanken + Femundløpet = sant

Sikkert som banken er et uttrykk. I hele Femundløpets over 30 år lange historie har de vært der. RørosBanken har hele veien vært en betydelig støttespiller og hovedsamarbeidspartner. Nå er ny partneravtale signert.

Å ha den lokale banken med som hovedsamarbeidspartner betyr mye for Femundløpet forteller daglig leder Jon Anders Kokkvoll. Det bidrar til økonomisk trygghet for arrangementet samtidig som det gir RørosBanken muligheter for positiv synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Som Femundløpet har Rørosbanken et bankende hjerte for bærekraft. RørosBanken skal gå “fra grønn logo til grønn kultur” og er Miljøfyrtårnsertifisert. 04.11.21 vedtok styret i Femundløpet AS en klima- og miljøplan for 2022-2024. Målet er å bli Miljøfyrtårnsertifisert i løpet av en treårsperiode. Et eksempel på felles verdier. Et felles skjæringspunkt er også sosialt entreprenørskap. Femundløpet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og skoler. RørosBanken gjennom økonomisk støtte til et bredt spekter av lokale aktører.

RørosBanken tar samfunnsansvar

Banken skriver på sine nettsider: «God og sunn drift med et betydelig overskudd gjør av vi kan bidra med kapital inn i lokalsamfunnet. Hvert år gir Rørosbanken omtrent 5 millioner kroner tilbake til lokalmiljøet i form av gaver til lag og foreninger, faste sponsoravtaler og støtte til arrangement. Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette går til lag og foreninger som gjennom sitt arbeid gjør en forskjell for folk. Vi prioriterer spesielt de som arbeider for barn og unge.»
Markedsleder i RørosBanken Ingrid Ingrid Brynhildsvoll Svendsen understreker betydningen banken har for frivillighet, idrett og kultur lokalt gjennom både faste sponsorater og støtte til små og store lokale prosjekter. Gjennom økonomisk støtte gjør vi det mulig for lag og foreninger enten det er kor, korps, bøker, håndverk eller idrett å skape sine arrangementer og produkter. Slik er banken en støttespiller for å videreutvikle levende lokalsamfunnet. Det er vi stolte av understreker markedslederen i RørosBanken.

Har du opplevd Femundløpet på nært hold har du garantert passert RørosBanken, nederst i Kjerkgata. En fremtidsrettet bank, midt i hjertet av verdensarven.

På bildet daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll og assisterende banksjef i RørosBanken Kjetil Reinskau.

Les også: