Sikrere veikrysninger i fremtidige Femundløp

Sikrere veikrysninger i fremtidige Femundløp

Femundløpet AS mottok den 25.05.23 vedtak med pålegg fra Mattilsynet i etterkant av hendelsen med et påkjørt hundespann ved veikrysningen ved Galten under årets Femundløp.

Med overskriften «Vedtak om å sikre hunder mot påkjørsel» pålegger Mattilsynet Femundløpet å gjennomgå rutiner og planer for å sikre at det ikke på nytt skjer ulykker som denne i fremtidige løp.

Vi understreker at Femundløpet ser svært alvorlig på hendelsen, og vil bruke vedtaket fra Mattilsynet som grunnlag i arbeidet fram mor Femundløpet 2024, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Dette har vært en tung sak, først og fremst for kjøreren som opplevde dette, men også for våre frivillige og Femundløpets organisasjon generelt. Dialogen med hundekjøreren som var utsatt for hendelsen var god både rett i etterkant av ulykken og senere forteller Jon Anders Kokkvoll. Organisasjonen har også gjort det som er naturlig å gjøre når slikt skjer; evaluere og starte opp arbeidet med å finne fram til gode løsninger som sikrer oss bedre mot at dette skal kunne skje i framtiden. I tillegg har Femundløpet anmeldte seg selv med mål om etterforskning og vurdering av ansvarsforhold. Politiet har henlagt saken i mai da det ikke var grunnlag for en påtalevurdering, sier Kokkvoll.

Vedtaket fra Mattilsynet

Vedtaket har følgende ordlyd: «Vi gir dere pålegg om å sikre at hundespann som krysser trafikkert vei ikke utsettes for risiko for å bli påkjørt Femundløpet AS må gjennomføre en risikovurdering av samtlige veikrysninger og legge til rette for at veikrysninger blir tryggest mulig for hundene. Fristen for å etterkomme vedtaket er 1. februar 2024.»

Mattilsynet har hjemmel for vedtaket både i konkurransedyrforskriften § 4 og i dyrevelferdsloven.

Hele vedtaket fra Mattilsynet kan lastes ned her.

Hva gjør Femundløpet nå?

Organisatorisk ligger ansvaret hos løypesjef Anders Brennhaug, beredskapsansvarlig Erland Enger og løpsleder Didrik Lindeberg Sand. Men hele organisasjonen vil måtte involveres i arbeidet med gode planer for en sikker trasé og sikre veikrysninger.
Det er tidligere gjennomført en ROS-analyse, denne må gås gjennom på nytt, for å være sikre på at alle stener er snudd i arbeidet for å øke sikkerheten for hunder og kjørere.
Punkter som må vurderes er:

  • Trasé, inkludert muligheter for færre veikrysninger.
  • Søknader om redusert fart på steder med veikrysning.
  • Sikt på steder med veikrysning.
  • Merking i løypa og langs vei.
  • Bemanning av veikrysninger, inkludert beslutningsrutiner.
  • Planer for utfordrende værforhold og dettes innvirkning på sikkerhet ved veikrysninger.
  • Informasjon til deltakere og frivillige

Planleggingen av løpet i 2024 er godt i gang og vil skyte fart utover høsten. Alle aktuelle involverte vil settes seg ned sammen for å finne fram til gode løsninger som gjør at vi minimerer mulighetene for at en slik hendelsen kan skje igjen, påpeker Jon Anders Kokkvoll.

Mediedekningen av hendelsen

Hendelsen fikk naturlig nok oppmerksomhet i både lokale og riksdekkende medier. Flere av oppslagene ble publisert uten at Femundløpet fikk anledning til å uttale seg før saken ble publisert. Dette gjaldt også Norges Hundekjørerforbunds (NHF) uttalelser til media. NHF beklager at det ble gitt en uttalelse om saken til media uten at Femundløpet først ble kontaktet.

NHFs beklagelse kan leses i sin helhet her.

Femundløpet er tydelige på at det er helt naturlig og viktig at en slik sak får medieomtale, men opplevde det som leit at saker i ulike medier ble publisert uten at vi som organisasjon fikk anledning til å kommentere saken.

Våre frivillige

NVIO som i mange år har hatt ansvar bla for å bemanne veikrysninger under Femundløpet, har opplevd hendelsen som svært vanskelig og vond. Femundløpet vil jobbe sammen med NVIO for at de skal føle seg komfortable med å påta seg vakthold ved veikrysninger også i årene som kommer.
Dette vil gjøres bla ved å sikre at deres ressurser blir styrket med andre frivillige ressurser, hvis nødvendig, samt at gjennomgang av trasé og krysningspunkter vil bidra til å minske faren ved veikrysningene.

Sammen skal vi gjøre det som står i vår makt for at hendelser som dette ikke skal skje i framtiden.

Les også: