TD – hva i all verden er det?
Foto Norges Hundekjørerforbund

TD – hva i all verden er det?

Er du ikke bevandret i idrettens verden er begrepet TD kanskje ukjent. TD står for Teknisk Delegert. Disse er ikke dommere, men rådgivere for arrangør og deltakere og skal sørge for at alt skjer i henhold til regelverket fra både Norges Hundekjørerforbund (NHF) og det enkelte løp. Ordningen er lik i alle særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF), enten det er ski, hopp, alpint eller andre idretter.

En rådgivende rolle

En TD er altså ikke en dommer, men en som allerede mens løpet planlegges er med på å gi arrangører råd og veiledning ift gjennomføring. Alt skal gjøres riktig i forhold til gjeldende regelverk for å sikre at konkurransen rettferdig for alle. Under et løp kan både deltakere, funksjonærer og andre melde fra til TD om situasjoner eller hendelser man opplever som regelbrudd. Men for at det skal kunne behandles i juryen må det legges inn en skriftlig protest.

Jury

Hvis det skal fattes en dom for brudd på regelverket gjøres dette av en jury. Leder av TD-korpset leder juryen, som ellers har medlemmer fra rennledelsen og representanter fra deltakerne. En kjører (ofte en handler) i hver klasse velges på kjørermøtet til å representere kjørerne i juryen. Er det et høyintensivt løp skal også stevneveterinær være med i juryen.

For at juryen skal behandle en sak må det meldes inn en skriftlig protest. Juryen står fritt til å innhente forklaringer fra vitner og alle som kan ha informasjon om saken for å danne seg et best mulig overblikk over situasjonen som er innmeldt til juryen. Jobben som TD kan være utfordrende, da er det viktig at NHF har tydelige regler og prosedyrer å følge.

Frivillighet

I likhet med andre verv og oppgaver i Norges Hundekjørerforbund (NHF) er jobbinga som TD basert på frivillighet. Vi har tatt en prat med en av de som legger ned tid og krefter som TD i NHF, Mikkel Johannessen.

Utdanning av nye TDer

Mikkel Johannessen - foto privat
Mikkel Johannessen - foto privat


For Norges Hundekjørerforbund er det en prioritert oppgave å kontinuerlig utdanne nye TDer. Midt under koronapandemien startet et nytt kull TDer på sitt utdanningsløp. Utdanninga består av teoretisk kursing og en lengre periode som aspirant. Mikkel var en av disse, og er nå i sin andre sesong som aspirant. Mikkel skal være apsirant under Femundløpet 2023 og følge F450.

Det sentrale spørsmålet er hva som er motivasjonen – hvorfor bruke helger og fritid på å stå langs sporet og på sjekkpunkter å følge med på om alt går rett for seg?

Engasjert i hundekjøring, som jeg er, så jeg dette som en mulighet til å være i miljøet i periode av livet hvor jeg selv ikke kjører løp forteller Mikkel. Jeg ser også hvor viktig det er med rekruttering og fornyelse av denne rollen. Mange har holdt på veldig lenge og det trengs nye krefter for å ha et godt TD-korps også i åra som kommer. Å erfare sammen med folk som har holdt på lenge er nyttig. Vi er mange aspiranter nå, så jeg tror at hundekjøringa er sikra TDer framover, hvis vi klarer å ta vare på de som er på laget nå fremhever Mikkel, mens bikkjene i egen hundegård småsnakker litt i bakgrunnen.
Som TD får jeg vært ute i naturen, i vær og vind, og er tett på bikkjer og kjørere. Jeg får oppleve løp og konkurranser fra en annen side enn om jeg selv hadde stått på sleden. Som TD treffer man nye folk og møter gamle kjente. Det siste kan jo også være en utfordring påpeker Mikkel.

Å være den som skal påse at regelverket blir overholdt, kan i en utfordrende situasjon være vrient, i sær hvis man kjenner de det gjelder. Så tydelige og klare roller og mandater er viktig for at men skal kunne fylle TD-rollen på en god måte. Og selvsagt egen bevissthet om egen rolle på løp sier Mikkel.

Lærerikt og nyttig

Det grunnleggende mer teoretiske kurset har vært nødvendig og viktig. Men Mikkel poengterer at det å være aspirant ute på løp kanskje er det som er med på å skape trygghet i rollen. Da er man med en erfaren TD og har ingen myndighet, men skal se, lære og erfare. En dag står man der alene og er den som skal lede en jury på et løp. Da gjelder det å ha nok erfaring til å stole på egne vurderinger fremhever Mikkel.

Lite action

At det ikke skjer noe som helst er det mest vanlige. Kanskje blir det kjedelig, mye venting, særlig i langdistanse. Mikkel ler litt og sier at som TD på langdistanse må man like at det er kaldt, mørk, kjedelig og dager med lite søvn…. Frivillig arbeid for de spesielt interesserte. Det gjelder å være tålmodig og løftes fram av kjærligheten til sporten. Ellers hadde jeg ikke gjort det sier Mikkel Johannessen og påpeker også at dette tar mye tid borte fra familien og egne prosjekter. Verdien ligger i å bidra til at løp gjennomføres etter det regelverket som gjelder til enhver tid. Er det kjedelig, er det positivt for sporten mener Mikkel. For det betyr jo at alt går som det skal.

På spørsmålet om hva man får igjen for jobben man gjør, må han tenke seg litt om… fristende å svare «ingenting», men det er jo ikke sant sier Mikkel. Lønna er masse gode opplevelser i frisk natur med folk med samme interesse som meg; bikkjer. Og når jeg samtidig kan gjøre en forskjell og fylle en viktig rolle, er det motivasjon nok, avslutter aspiranten fra Landåsbygda.

En takk til alle som legger ned tid og energi for å sikre at alle konkurranser gjennomføres i tråd med regelverk og regelverkets intensjoner.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak