Veterinærene – viktige for hundevelferden i Femundløpet
Foto Alexander Galak

Veterinærene – viktige for hundevelferden i Femundløpet

Aller viktigst for hundenes velferd under løpet er selvsagt kjøreren selv. Kjøreren skal se og behandle sine hunder på beste måte. Kjørerne har ansvaret for sine hunder.

Løpsveterinærene er der for hunder og kjører, for å være med å bidra til god hundevelferden. Løpsveterinærenes rolle er å være rådgivere og sparringpartnere for hundekjørerne. De ser hundene, vurdere hundenes helsetilstand og ut fra det, i dialog med kjørerne, skal de bidra til gode avgjørelser omkring hundenes videre ferd på sporet.

Veterinærene gjennomfører også obligatoriske veterinærkontroller i F650 (2 ganger), i F450 (1 gang) og i alle klasser ved målgang.

Før start får alle kjørere en veterinærbok som følger gjennom hele løpet. Her kan veterinærene se hvordan ting er vurdert på et tidligere sjekkpunkt.
I tillegg er det slik at alle hunder skal gjennom en precheck før de kan starte i løpet. Dette gjøres som oftest i forkant før ankomst Røros. Ved innsjekking kontrolleres også at hundene har alle vaksiner de skal ha og at de er chippet.

Forskrift og roller


Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranse beskriver tydelig hva som er en stevneveterinær sin rolle. Denne har den øverste myndighet ift til spørsmål som angår dyrevelferd og om en hund evt skal måtte tas ut av spannet.

Løpsveterinærer

Nærmere 20 løpsveterinærer er i skrivende stund klare for Femundløpet 2023.
Veterinærene kommer fra inn og utland. Noen med mye erfaring, andre med noe mindre. Erfaring som løpsveterinær er noe som bygges over tid. Felles for alle er interessen for hundekjøring og ønsket om å bidra til god dyrevelferd. I år er det også gjennomført et kurs for rookieveterinærer (førstegangsveterinærer) i forkant av løpet.
Sjefsveterinær og stevneveterinær er Arild Jøssund. Erfaringene som gjøres under denne sesongens løp vil være viktig for videre utforming av veterinærenes jobb på løp.

Veterinærassistenter

Nytt i Femundløpet 2023 er veterinærassistenter. Dette er elever fra videregående skoler som frivillig stiller opp for å hjelpe veterinærene. Deres rolle vil være å ta notater og slik frigjøre noe av veterinærenes tid, slik at den kan brukes til hunder og kjører.

Obligatorisk veterinærkontroll


Over år er det bygget opp et system for hvordan veterinærene gjennomfører en obligatorisk veterinærkontroll, dvs et system for hva som skal sjekkes før hundene er klarert for videre deltakelse.

Nytt i år er at veterinærene som en del av veterinærkontrollen skal se den enkelte hund i bevegelse. Dette vil være til stor hjelp både for den enkelte kjører og for veterinærene som skal gjøre sine vurderinger. Nytt er det også at den obligatoriske sjekken gjennomføres ETTER obligatorisk hvile.

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen