Didrik Lindeberg Sand - ny løpsleder for Femundløpet 2024
Didrik Lindberg Sand - Søvollen 2019 (fotograf ukjent)

Didrik Lindeberg Sand - ny løpsleder for Femundløpet 2024

Femundløpet er glade for å kunne presentere Didrik Lindeberg Sand som løpsleder for Femundløpet 2024. Løpsleder gjennom mange år Rune Hesthammer vil i tida som kommer dele av sine erfaringer og sin kunnskap når Didrik nå tar fatt på denne oppgaven.

Didrik Lindeberg Sand (51), er bosatt på Hadeland, og jobber til daglig i Luftforsvaret. Han startet med hundekjøring i 2003 og kjørte sitt første Femundløp (F300) i 2005 med grønlandshunder. Didrik har deltatt i Femundløpet (begrenset/åpen klasse) en rekke ganger, både som kjører og handler, sist i 2019. Han har også deltatt i de fleste andre langdistanseløpene i Norge, og kjenner derfor godt til sporten fra utøveren sitt ståsted. Didrik har i dag lagt opp som aktiv utøver, men kjører fortsatt hundespann hjemme på Hadeland.

Femundløpet er allerede svært godt organisert, med gode og vel innarbeidede rutiner. Han poengterer at han ønsker å bygge videre på dette fundamentet.
Didrik oppsummerer sine prioriterte fokusområder i følgende tre hovedpunkter:

  • Sikkerhet for hunder og kjørere.
  • Rettferdige konkurransevilkår for alle deltagerne.
  • God stemning for alle involverte.

Didrik gleder seg til å ta fatt på oppgaven, og takker Femundløpet for tilliten.
Og vi i Femundløpet er svært fornøyde med at Didrik Lindeberg Sand takket ja til oppgaven og vil være med på laget gjennom prosessen fram mot løpet i 2024. Vi ser fram til samarbeidet.

Foto Nadja Galak
Foto Nadja Galak