Innlandet fylkeskommune med støtte til Femundløpets TV- og medieproduksjon

Innlandet fylkeskommune med støtte til Femundløpets TV- og medieproduksjon

Det er med stor glede Femundløpet vi kan fortelle at et enstemmig fylkesutvalg tirsdag 04.10.22 vedtok å støtte Femundløpet med kr 500.000,-. Midlene er øremerket TV- og medieproduksjon i forbindelse med Femundløpet 2023.

Bevilgningen er svært viktig for å realisere Femundløpets planer for mediedekning av løpet i 2023. Publikum fra både nær og fjern skal oppleve Femundløpet 2023 gjennom ulike mediekanaler.

Innlandet Fylkeskommune skriver bla følgende i sin begrunnelse:
«- Femundløpet er et viktig arrangement i Fjellregionen som helhet. Arrangementet tiltrekker seg en betydelig mengde tilreisende og skaper store positive ringvirkninger for lokalt reise- og næringsliv. Løpet har en solid posisjon som idrettsarrangement, både nasjonalt og internasjonalt, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.»

Daglig leder i Femundløpet AS, Jon Anders Kokkvoll, poengterer at bevilgningen gjør det mulig for Femundløpet 2023 å skape en god medieproduksjon. I samarbeid med både lokale og nasjonale aktører skal vi gjøre det mulig å følge løpet via ulike digitale kanaler, sier Kokkvoll.

Det vil bli streaming og liveproduksjoner fra starten i Bergstaden Røros, reportasjer fra sjekkpunktene og selvsagt vil målgangene sendes direkte. Vi vil også ha et ekstra fokus på å få fram både hundekjørernes historier og sørge for at det som skjer i kulissene også blir kjent for publikum.
Det vil være viktig for oss å synliggjøre lokalsamfunnene rundt sjekkpunktene og all den frivillige innsatsen som legges ned, når vi nå arbeider videre med mediedekningen.

Arbeidet med planleggingen av mediedekningen er godt i gang og vil med bevilgningen fra Innlandet Fylkeskommune kunne konkretiseres ytterligere, forteller daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Se også Innlandet Fylkeskommunes omtale av saken.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina
Nardo bil -
Siva Fjellregionen  -
Galåvolden Gård - logo  -
Espegard logo -