Løpsleders statusrapport fra løypa

Løpsleders statusrapport fra løypa

Løypesjef Anders Brennhaug får jevnlig inn løyperapporter fra de ulike rodeansvarlige på den snaue 65 mil lange Femundløpstraseen. I stort meldes det om gode snøforhold og en solid såle. Den siste ukens snø- og uvær har riktignok bydd på en del gjenføykede spor, men det jobbes jevnt og trutt med å slodde sporene. Løypekjørerene gjør det de kan for å skape best mulige forhold for de 186 påmeldte spannene som denne uken legger ut på Femundløpet.

De rodeansvarlige har sørget for å utbedre traseen fra tidligere år, ved å legge løypa under bruer ved veikryssinger, eller unngått bratte nedkjøringer og stigninger der det er mulig. Enkelte områder er likevel krevende å få optimale, som for eksempel løypa som går fra Tynset til Tolga. Her er både terrenget og snøforholdene utfordrende, men det er gjort en del fysiske inngrep, blant annet med gravemaskin i fjor sommer for å få en bedre trasé.


De siste to milene før sjekkpunkt Tolga går gjennom tett skog, under kraftlinjer, over jorder, på brøytet vei og er relativt kupert. Søndag var løypesjef Anders Brennhaug og løpsleder Didrik Sand, ute med snøskuter og kjørte etappene Tynset - Orkelbogen - Tolga, for å få en bedre oversikt over status på løypa. Løpslederen var svært godt fornøyd med etappen Tynset - Orkelbogen. Her har løypekjørerene fått utbedret løypa på flere steder, og det bør, i følge Sand, ikke by på store utfordringer med møtende spann, da sporet er bredt hele veien. Løpslederen er svært fornøyd med å ha fått sett deler av løypa og ikke minst for å ha fått pratet litt med noen av løypekjørerne. «Dette gir meg som løpsleder et godt bilde på hva som møter kjørerne underveis», sier han.

Sand ønsker å komme med en klar anbefaling spesielt til alle førstegangskjørere på F450. «Legg inn en god hvile på både Tynset og Orkelbogen, og ikke kjør for fort til Søvollen!» Han begrunner dette med at den siste fjellovergangen rett før Orkelbogen er ganske tøff, med mye stigning og deretter et ganske værutsatt område før man kommer ned i bjørkeskogen igjen. Videre er spesielt strekningen mellom Tynset og Tolga svært krevende, og her vil det være vanskelig å få god flyt i spannet. «Har man slitne hunder eller er veldig sliten selv, så kan de siste to milene inn til Tolga fort bli de to siste på Femundløpet», sier han. «Husk å lese løypebeskrivelsen nøye, og ikke glem å studere høydediagrammet», avslutter løpsleder Sand, etter en lang dag på snøskuter sammen med løypesjef Brennhaug.