Sjefveterinær Arild Jøssund og hans team takkes for innsatsen

Sjefveterinær Arild Jøssund og hans team takkes for innsatsen

I etterkant av årets Femundløp fikk sjefsveterinær Arild Jøssund tildelt Femundløpets anker.
En utmerkelse for særskilt innsats.

Arild har vært med som veterinær under Femundløpet i mange år, de siste fire årene som sjefsveterinær. Han koordinerer og «styrer» et stort internasjonalt team av veterinærer. Det skal mange veterinærer på plass for å ha en god veterinærtjeneste under et løp med mange sjekkpunkter og lange avstander. Hundevelferd står i fokus når løp skal gjennomføres, veterinærene er tilstede, følger med og veileder. Både før løpet, under løpet og ved målgang er veterinærene tilstede. Veterinærkorpset er på jobb døgnet rundt så lenge løpet varer.

Kompetanse bygges under løp og nettverket RaceVets tar vare på og videreutvikler og deler kompetansen.

Femundløpet retter en stor takk til Arild Jøssund og alle veterinærer som har bidratt under årets løp.

Dette er RaceVets sine mål;
• Jobbe for å fremme god dyrevelferd innen hundeløp.
• Jobbe for å fremme veterinærers interesse i løpssammenheng.
• Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for løpsveterinærer.
• Søke og fremme gode samarbeidsforhold mellom løpsveterinærer og hundekjørere, samt løpsarrangører. Dette arbeidet skal skje blant annet gjennom aktiv deltakelse ved løpsarrangement og ved deltakelse i andre egnede forum hvor også utøvere av sporten kan være tilstede.
• Formidle og samle ny kunnskap og informasjon via egnete forum til utøvere av sporten.
• Formidling av veterinærmedisinsk kompetanse med relevans for hundesport.
• Jobbe for intern kompetanseheving blant løpsveterinærer innen sportsmedisin.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina