Tenkning, refleksjon, planlegging og utvikling

Tenkning, refleksjon, planlegging og utvikling

Løpssesongen er snart slutt, Pasvik Trail som starter i dag, er det siste langdistanseløpet på denne vinterens snø.

I Femundløpet er vi allerede godt i gang med planlegging neste års løp, 02.-06.02.23.

  • Sportslig utvalg ser på måter å gjennomføre løpet på, sportslig. Kan det gjøres sportslige nyvinninger til beste for hundevelferd og langdistanse hundekjøring? Hvordan må eventuelt Femundløpets regelverket justeres ut fra det?
  • Ny løypesjef er i gang med fokus på de partiene av løypa der det har vært utfordringer.
  • Hvordan rigger vi organisasjonen for enda bedre gjennomføring av løpet. Alle arenaer diskuteres, start, sjekkpunkter og målgang.
  • Hvordan kan vi skape enda bedre publikumsopplevelser?
  • Hvordan kan vi sikre at det er enkelt og spennende å følge løpet gjennom tracking, resultatservice og direktesendinger?
  • Hvordan utvikler vi partnersamarbeidet til beste for løpet?
  • Hva kan vi ta med oss videre av det vi lærte av Villroa Race som ble gjennomført for første gang 18.-20.mars 2022?

Samarbeid med offentlige instanser som Mattilsynet, kommuner og fylkeskommuner er også sentralt i vårt planleggings- og utviklingsarbeid.

Parallelt med det konkrete arbeidet med planlegging av neste års løp starter vi en prosess med å stake ut en langsiktig kurs for årene som kommer.

Alt snus og vendes på. Deltakerne har gjennom sine evalueringer gitt oss viktige tilbakemeldinger (les oppsummering her) og en pekepinn om hva som kan og bør forbedres og hva som er bra og fungerer godt. Også internt i organisasjonen har vi gjort evalueringer av egen innsats og sett hvor det er forbedringspunkter og hvor det er store muligheter for videreutvikling.

Samlet sett handler det om å beholde og styrke det som er bra, endre der det er klokt. Førsteprioritet i alt utviklingsarbeid er hundevelferd og sportslig gjennomføring av løpet.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak