Avgjørelse fra Sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund

Avgjørelse fra Sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund

Femundløpet er orientert om at Sanksjonsutvalget i Norges Hundekjørerforbund har fattet avgjørelse i sak vedrørende deltaker i Femunløpet 2022 og tar sanksjonsutvalgets avgjørelse av 31.mars 2022 til etterretning. Resultatlisten er endret og deltaker er diskvalifisert.

Femundløpet har alltid hatt, og vil alltid ha, et sterkt fokus på å arrangere løp med god dyrevelferd. God samhandling mellom løypekjørere, sjekkpunkter, løpsledelse, veterinærtjenesten, NHFs TD-apparat, Mattilsynet og deltakerne er sentralt for å sikre dyrevelferden.

-Det er til syvende og sist deltakerne som har trent og tilbragt timer og døgn sammen med hundene over år som leser spannet best. Når så dette ikke har skjedd til beste for hundene, er dette fulgt opp med egen behandling i juryen av tre saker, og dernest i etterkant en sak som er blitt behandlet i NHFs Sanksjonsutvalg, sier daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll.

For enklte handler konkurranse om beste mulig resultatplassering, mens for andre er det et mål om å beherske naturelementene og samhandlingen mellom hundene og seg selv på best mulig måte, uten tanker om plassering i konkurransen.
Felles for alle som stiller på startstreken under Femundløpet er at de drives av en kjærlighet til hundene. Spannet, eller flokken, blir ikke sterkere enn det svakeste leddet, og i denne saken erkjenner deltakeren ikke å ha ivaretatt flokken på best mulig måte, sier Kokkvoll.

Se saken på Hundekjørerforbundets nettsider.

Les også: