Femundløpet 2024– rekord i antall frivillige
Foto Medvandrerne

Femundløpet 2024– rekord i antall frivillige

I år setter Femundløpet rekord i antall frivillige. Det magiske tallet er 920 bekrefter daglig leder Jon Anders Kokkvoll etter en telefonrunde til alle sjekkpunktene.

Det er elever fra videregående skoler, fra ungdomsskoler, fra idrettslag, ungdomslag og andre organisasjoner rundt om i lokalsamfunnene langs løypa. Det er folk fra Medvandrerne, NVIO og Road Safety og ideelle organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Røros Sanitetsforening.
-Man blir overveldet og rørt når man ser tallet og tenker på hvor mange mennesker det er som stiller opp for Femundløpet sier Jon Anders Kokkvoll.

Stor betydning lokalt

Femundløpet går gjennom syv kommuner og har, inkludert start og mål, ni sjekkpunkter. Alle steder skal det være aktivitet døgnet rundt noen hektiske dager fra åpningsseremonien den 7.februar til «Red lantern» deles ut den den 11 eller 12.februar.

Det skal mange folk til for å dekke alle vaktene som skal være på plass, døgnet rundt. Det er oppgaver knyttet til parkering, ved veipasseringer, i matservering, i tidtaking, ulike oppgaver på sjekkpunkt som å bistå spann inn og ut.

For en lokal frivillig organisasjon er Femundløpet en mulighet for inntekt, f.eks. gjennom salg av mat. Men ikke minst er det en anledning for å sette sitt eget lokalsamfunn på kartet.

Frivillighet – en verdi i seg selv

I mang en forskningsrapport og undersøkelse er det dokumentert at frivillighet er av stor betydning for folks helse og opplevelse av hverdagen. Å delta i frivillig arbeid betyr å være en del av et fellesskap, det betyr å gjøre noe meningsfullt sammen med andre. Det er dette som gjør at folk melder seg til dugnadsinnsats.

Det er en stor glede at så mange velger å bruke sitt frivillige engasjement nettopp i Femundløpet.

Årsverk og økonomisk verdi

900 mennesker. Noen har kanskje ei vakt på 5-6 timer, andre står på hele døgnet så lenge det varer. La oss si at snittet er 10 timer i løpet av perioden Femundløpet pågår. Det er 9000 timer. Et årsverk regnes som mellom 1700-1800 timer. Dvs at gjennom den korte uka Femundløpet varer legges det ned over 5 årsverk i frivillig innsats. Det er mye. Egentlig helt sikkert mer…..fordi snittet på 10 timer pr person trolig er litt lavt.

Dette utgjør en formidabel verdi, hvis man prøver å omsette det til kroner og øre. Et mye brukt tall for «prisen» på en dugnadstime er kr 415,-. Bruker vi denne for å stipulere verdien av det frivillige arbeidet under Femundløpet nærmere det seg 4 millioner kroner.

Dette er bare et bilde på verdien av den innsatsen som legges ned. Disse tjenestene ville neppe vært å få kjøpt. Og hadde det vært en jobb hadde kanskje opplevelsen vært en annen.

Frivillighetskonferansen  - Et samfunn ER dugnad
Frivillighetskonferansen - Et samfunn ER dugnad

-Lørdag under Femundløpet har vår samarbeidspartner over 35 år, Rørosbanken, i samarbeid med Røros IL, Røros kommune og oss invitert til frivilligkonferanse for å hedre frivilligheten. Idrettspresidenten og «pølsa» Pettersen er to av foredragsholderne.

Femundløpet er svært takknemlige for all dugnadsinnsatsen som legges ned for å realisere arrangementet. Uten frivillige intet Femundløp.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak