Frankmotunet – en institusjon blant institusjoner

Frankmotunet – en institusjon blant institusjoner

Som så mange mange år før i Femundløpets historie deltar elever fra Frankmotunet med mange spann i løpet. I 2022 stiller hele seks spann fra Frankmotunet til start. Dette er råere enn mange kan forestille seg.

Frankmotunet er en del av Tyrilistiftelsen og har siden 1991 holdt til i Folldal, og vært en livsviktig mulighet for et nytt liv for mennesker med store rusutfordringer. Hit har mennesker kunnet komme for å finne tilbake til et rusfritt liv hvor egne ressurser igjen kan brukes konstruktivt. Hundekjøring og naturopplevelser står sentralt. Å være sammen med hundene har gitt mange tilbake trua på at det igjen går an å skape gode relasjoner til verden rundt seg.

Tillit, ansvar og glede.

Mange elever ved Frankmotunet har gjennom tida der igjen blitt så sterke i seg sjøl at de legger ut på sporet i Femundløpet. Etter mange år med rus er det både fysisk og mentalt en prestasjon det er vanskelig å forstå rekkevidden av.

Rekruttering

Faktisk er det slik at Frankmotunet gjennom årene har bidratt godt til rekrutteringa til langdistanse hundekjøring. Har man først opplevd den mestringa og gleden hundekjøringa gir er det vanskelig å gi slipp…Noen går veien fra Frankmotunet, til handler hos en etablert kjører til å etablere seg med eget spann. Andre bruker erfaringa som hundekjører på andre arenaer i livet.

Nytt liv – nye muligheter

Om man ikke nødvendigvis blir hundekjører er historiene om å ta livet tilbake via Frankmotunet mange. Nærhet til natur, avstand fra vante miljøer og et meget sterkt fagmiljø har gjort Frankmotunet til en institusjon blant institusjoner.
Femundløpets samarbeidspartner Medvandrerne og mange av de frivillige som drifter Sjekkpunkt Tufsingdalen kan med hånda på hjertet skrive under på at å få lov til å finne tilbake til seg sjøl og sine iboende krefter på Frankmotunet. Det har reddet livet.

I disse dager er behandlingsplassene på Tyrili sin avdeling i Folldal truet av nedleggelse. Usikkerheten om fremtiden er stor. Det er å håpe at denne unike muligheten har en framtid.

La Frankmotunet leve - Frankmo redder liv

Gruppa “La Frankmotunet leve - Frankmo redder liv” vil lørdag den 12.02.22 ha et større arrangement for å markere viktigheten av å beholde tilbudet ved Frankmotunet. Det hele starter i Folldal sentrum kl. 12.00, flere vil bidra med innlegg denne dagen. Arrangementet forflytter seg etterhvert mot Grimsbu hvor det blir fakkeltog til Frankmotunet, der ordføreren i Folldal vil holde en apell.

Les også: