Langdistansecup 2024 – en nyskapning ser dagens lys

Langdistansecup 2024 – en nyskapning ser dagens lys

Ideen til en langdistansecup kom fra Trond Ørslien i Gausdal Trekkhundklubb. Han tok et initiativ overfor Femundløpet og etter kort tid var også Torpa IL/Hundegruppa og Femund Trekkhundklubb en del av samarbeidet.

Det er altså fire arrangører som sammen legger opp til å gjennomføre en cup innen langdistanse hundekjøring i 2024. Cupen er todelt: En cup for junior og en cup for senior begrenset klasse inntil 8 hunder.
Disse løpene/klassene er med:

  • MUSH Synnfjell – 120 km (for deltakere i denne klassen med inntil 8 hunder)
  • Gausdal Maraton 150 km – begrenset klasse
  • Gausdal Maraton 150 km – junior
  • Gruveløpet – begrenset klasse
  • Femundløpet – F200
  • Femundløpet - FJunior

Tanken med cupen er å få flere hundekjørere til å kjøre flere løp og å gjøre det mer spennende å delta. Valget i 2024 har falt på de kortere distansene i de enkelte løpene. Begrunnelsen for dette er at cupen slik kan inspirere flere yngre kjørere, flere kjørere som bygger erfaring og flere kjørere fra mindre kenneler, til å delta i flere løp.

Som deltager behøver du ikke gjøre noe annet enn å melde deg på hvert enkelt løp.
Det er selvsagt ingen ekstra kostander forbundet med å delta i cupen.

Femundløpet har tatt på seg rollen med å koordinere dette, ut fra det enkelte løp sine resultatlister.
Når resultatlistene for Femundløpet F200 er klare, vil også resultatene for cupen være klare og det kan gjøres stas vinnere og deltakere i cupen.

Premiering

Premiering er ennå ikke avklart, men jobbes med videre fremover. Litt mer enn «heder og ære» skal det bli.

Utviklingsarbeid

Å teste ut en slik nyskapning er nybrottsarbeid. På bakgrunn av de erfaringer vi gjør vil cupen kunne utvides og justeres i 2025. Om vi ser dette fungerer vil det være naturlig å forankre LD-cupen i Norges Hundekjørerforbund fra sesongen 2025.

Bonus ved etablering og gjennomføring av en cup er et mer aktivt samarbeid mellom klubber.

Foto Nadja Galak
Foto Nadja Galak