Solid støtte til Femundløpet fra Innlandet Fylkeskommune
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Solid støtte til Femundløpet fra Innlandet Fylkeskommune

Fylkesutvalget i Innlandet Fylkeskommune behandlet den 07.11.23 Femundløpets søknad om støtte fra «Fond for støtte til store arrangement».
Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler. Det har Femundløpet gjort.

Formål med “Fond for støtte til store arrangement”

Innlandet Fylkeskommune sier følgende om formålet med ordningen: Formålet med fondsmidlene er å bidra til at store arrangement kan videreutvikle Innlandets rolle og posisjon som vertskap for store arrangement, og at Innlandet profileres nasjonalt og internasjonalt.

Innstillingen til Fylkesutvalget var indikerte en støtte på kr 400.000. Men etter forslag fra Tom Svellet ble bevilgningen styrket med kr 200.000,-. Dette er vedtaksteksten:
Innlandet fylkeskommune gir et tilskudd på inntil 600 000 kroner til Femundløpet 2024. Det forutsettes at Innlandet fylkeskommune profileres som sponsor og at Innlandet fylkeskommune får rapport om hvordan pengene er disponert.

Fylkesordfører og leder i Fylkesutvalget Thomas Breen sier i etterkant av møtet: «I dag hadde vi første møte i fylkesutvalget. Behandlet flere saker, deriblant så valgt vi å øke støtten til #Femundløpet med 200’ slik at de mottar 600’ neste år. Sammen med at de også får penger på Statsbudsjettet neste år, bør gi grunnlag for det neste løftet for et stor og viktig arrangement i Fjellregionen.»

Stemning fra Tufsingdalen
Stemning fra Tufsingdalen

Femundløpet mottar altså en støtte fra Innlandet Fylkeskommune på kr 600.000,-.
Midler skal bla gå til drift av sjekkpunktene. Sjekkpunktene er bærende i Femundløpet. Samarbeidet med alle gode lokale krefter skaper akkurat de ringvirkningene vi ønsker. Engasjerte lag og foreninger langs Femundløpets trasé påtar seg ansvar for drift av sjekkpunkter og er gjennom det med på skape aktivitet og synlighet rundt sitt lokalsamfunn. Flere hundre lokale frivillige gjør dette mulig.

Støtten betyr mye

Støtten fra Innlandet Fylkeskommune er ikke bare av stor betydning for Femundløpets økonomi, men er også en viktig anerkjennelse av den jobben som gjennom løpet gjøres for å sette Innlandet på kartet og skape liv og røre rundt om i alle løpets vertskommuner noen intense dager i februar hvert år. Gjennom våre digitale flater søker vi å ha oppmerksomhet om regionen hele året. Å vise fram hva man kan se og oppleve er sentralt for oss.

Femundløpet retter en stor takk til Rørosregionen Næringshage for bistand i søknadsprosessen.

Femundløpet skal forvalte tildelte midler godt, slik at de er med å skape ytterligere synergier for både løpet og regionen.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina