Takk til alle veterinærer – uten dere intet Femundløp
Foto Kristian Karset Broen

Takk til alle veterinærer – uten dere intet Femundløp

Veterinærtjenesten er helt avgjørende for at Femundløpet i det hele tatt kan arrangeres. Ca 20 veterinærer var med under årets Femundløp. De var tilstede ved start, på alle sjekkpunkt og ved mål, i alle klasser.

For deltagere som skal starte i klassene F650 og F450 må alle hunder gjennom en presjekk hos veterinær før start. Dette gjøres for å være sikre på at hunden er skikket til et langt løp. I disse to klassene er det også obligatorisk veterinærsjekk på sjekkpunkt og etter målgang.

Rutinene for veterinærkontroll er med på å sikre dyrevelferden. Veterinærenes rolle er å være rådgivere og sparringpartnere for deltagerne. De har også myndighet til å ta ut en hund hvis de anser dette som nødvendig. I de aller fleste tilfeller er kjører og veterinær enige om hva som er det beste.

For FJunior og F200 er det ikke krav om presjekk og det er heller ingen obligatoriske kontroll etter målgang. Men veterinærene er tilstede både ved start, på sjekkpunkter og ved målgang også i disse klassene, slik at kjørere kan ta kontakt hvis det er noe de ønsker at en veterinær ser på.
Døgnet rundt, så lenge løpet pågår, gjør veterinærene en uvurderlig innsats for dyrevelferden.

Hundestell - kjørernes førsteprioritet

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen


Både langs sporet og på sjekkpunkt er kjørernes førsteprioritet å ta vare på hundene. Før de selv kan hvile på sjekkpunkt fores og stelles hundene, slik at de får den optimale hvile. Hver enkelt hund får akkurat den omsorgen og det akkurat denne hunden trenger.

«Hele verden» er representert

Veterinærene som stiller opp for Femundløpet (og Finnmarksløpet) har ofte reist langt for å kunne bidra med denne viktige jobben. De kommer fra Spania, fra USA, fra Frankrike og mange andre land. Og selvsagt er det også norske veterinærer som er en del av staben. Rekruttering av løpsveterinærer pågår kontinuerlig.
Dyrevelferd er viktig både for den enkelt kjører, arrangører og sporten og ikke minst hundene. Kjørernes samarbeid med veterinærene underveis i løpet sikrer optimal dyrevelferd. Kjørerne kjenner sine hunder og vet hva den enkelte trenger og kan. Å kunne rådslå med en veterinær er en styrke.

Natt og dag – veterinærene er der

Foto Andreas Kokkvoll
Foto Andreas Kokkvoll


Fra start første start på torsdag 08.02.24 til siste målgang mandag 12.02.24 har veterinærene vært i arbeid døgnet rundt, ved alle innkjøringer til sjekkpunkt, ved alle utkjøringer fra sjekkpunkt, ved alle målganger. Det er mange timer og det er lange avstander. En imponerende jobb for hundenes velferd.

Takk for innsatsen!


Forskrift om hest og hund i konkurranse

Lenge før Forskrift om hest og hund i konkurranser trådte i kraft 01.07.2021 har langdistanseløp i Norge hatt en godt utbygget veterinærtjeneste, bla som et krav i alle terminfestede løp. Forskriften definerer på hvilke type løp det skal være en stevneveterinær og hvilken rolle denne har. Forskriften setter rammene for langdistanseløpenes veterinærtjeneste.


Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen