Femundløpet - vertskommuner og regional utvikling
Foto Andreas Kokkvoll

Femundløpet - vertskommuner og regional utvikling

Godt samarbeid med vertskommunene er avgjørende for Femundløpet. Uten gode relasjoner og god dialog med kommunene lar ikke løpet seg realisere. Takket være samarbeid over flere år er det både iver og stolthet over å være vertskap for Femundløpet.
Dette er Femundløpets vertskommuner:

Noen hektiske dager i februar hvert år stopper hundekjørere og handlere opp på sjekkpunktene og bidrar til liv og røre. Folkefest og lokalt engasjement skaper gode rammer rundt alle Femundløpets arenaer og sjekkpunkter.

Festen hadde ikke vært mulig uten stort lokalt engasjement og ikke minst lokale lag og foreninger som drifter sjekkpunktene og arenaene for start og mål.

Den årlige happeningen som Femundløpet er representerer noe mer enn disse dagene med hektisk aktivitet. En ting er forarbeid og etterarbeid, det tar driftige lokale krefter seg av. En annen og svært viktig sak er hva løpet skaper av ringvirkninger og lokale utvikling. Små og større turistbedrifter kan få drahjelp gjennom Femundløpet. Å oppleve Femundløpet på nært hold gjør at mange kommer tilbake enten om sommeren og høsten eller for andre vinteropplevelser. Femundløpets markedsføring av regionen, vertskommunene og sjekkpunktene har en betydning som ikke er lett å måle i kroner og øre.

Lokale samarbeidspartnere og lokale leverandører

Kan Femundløpet handle lokalt er det vårt førstevalg, uavhengig av hvilke tjenester eller varer vi har behov for å anskaffe vil det velges lokale leverandører hvis mulig.
Lokale samarbeidspartnere er sikret bred både nasjonal og internasjonal eksponering, gjennom våre nettsider og i sosiale medier og ikke minst gjennom live sendinger de dagene løpet pågår.

Hele regionen frontes

Femundløpets trasé byr på naturopplevelser av de sjeldne for kjørerne som i vær og vind, sammen med sine hunder, kjører en av Femundløpets fire klasser, FJunior, F200, F450 og F650. Uansett hvilken av klassene man deltar i er man sikret storslåtte naturopplevelser.
I vårt arbeid for å fremme Femundløpet har vi et stort fokus på å synliggjøre hele regionen. Det er samarbeidet på tvers av de syv vertskommunene som er med på å gjøre løpet unikt. Når vi får til samarbeid på tvers, håper vi at det også er til inspirasjon for samarbeid på tvers også blant andre aktører.

Destinasjonsselskapene

Destinasjonsselskapene «Destinasjon Røros», «Destinasjon Femund-Engerdal» og «Destinasjon Trysil» dekker til sammen hele regionen og alle Femundløpets vertskommuner. Tett dialog og godt samarbeid med destinasjonsselskapene er en inngangsport for felles utviklingsarbeid i regionen.

Lokalt engasjement gjør Femundløpet mulig. Femundløpet samler krefter for regional utvikling.

FotoDace Znotina
FotoDace Znotina